رضوانی

مجری و تهیه کننده سینما و تلویزیون

مدیرعامل مرکز تدریب اللهجات العریبه

مدیرعامل موسسه مهرآوای سخن

بیوگرافی

آرش رضوانی مجری و تهیه کننده تلویزیون سال 1387 کار خود را با نویسندگی آغاز کرد. دوطرفه ، چهل ستون ، سرزمین ، هفت نشان ، نسیم زندگی و … بخشی از اجراهای متعدد وی در تلویزیون است. او تا کنون در سه جشنواره ی اجرای صحنه ای کشور حائز رتبه و مقام شده است.
چهل ستون فصل اول
gallery